10. až 15. marca 2019 sa v Belgicku uskutočnili Majstrovstvá sveta somelierov, na ktorých Slovensko reprezentoval Rastislav Šuták – somelier spoločnosti Corner & Co. a WinePlanet.sk. Skončil na výbornom 24. mieste (spomedzi 66 účastníkov), čo je najlepšie umiestnenie slovenského someliera v histórii.

Blahoželáme k úspešnej reprezentácii Slovenska na somelierskych majstrovstvách sveta. V našom článku sme už písali, že išlo o veľmi náročnú súťaž. No ako ste ju vnímali priamo Vy?

Určite to bola doposiaľ jedna z najťažších súťaží, ktoré som absolvoval. Súťaž bola zložitá aj z pohľadu jej konania -  teda v rušnom meste takmer na pobreží. Počas celej doby jej trvania bolo veľmi škaredé počasie, s extrémne nízkym tlakom, ktorý môže niekomu robiť problémy. Viacero somelierov sa prišlo aklimatizovať na miesto určenia už s predstihom. Hlavne v porovnaní so súťažami, ktoré som absolvoval v Mendoze alebo Viedni, to bol z tohto pohľadu veľký kontrast.

Náročnosť súťaže odštartovala senzorikou – s určením troch destilátov a analýzou dvoch vín. V porovnaní s predošlými šampionátmi sa čas skrátil o päť minút. Nasledoval test s časom 60 minút na 60 otázok. Štruktúra testu nebola s možnosťou výberu „a, b, c“. Navyše po absolvovaní senzoriky destilátov aj s algoritmom únavy organizmu.

Na druhý deň praktická časť servisu vína v krátkom časovom limite. Semifinále a finále najlepších z nás reflektovalo požiadavky moderného someliera vo svete, ktorý nie je len „otváračom“ vín na rajóne, ale plnohodnotným členom tímu na úrovni šéfkuchára alebo restaurant managera. Klobúk dole pred najlepšími.

Na druhej strane multikultúrna rozmanitosť tohto mesta bola príjemným doplnkom k bohatému množstvu vín, ktoré sme mohli počas masterclass-ov ochutnať. Program degustácii bol nahustený na maximum, čo umožňovalo prirodzene splynúť v dobrom pracovnom rytme. Navigácia kandidátov bola podmienená povinnou účasťou celého programu, čo dalo skutočne zabrať. Obávam sa však, že hodnota informácii, skúseností a pokory, ktoré som tam získal, prevyšujú možnosti v súčasnej slovenskej gastronómii, súvisiace so spoločenským vnímaním someliera ako povolania vôbec. Zároveň sa chcem poďakovať manželke za podporu a Asociácii somelierov SR za možnosť reprezentovať.

Ako dlho sa už venujete profesii someliera? A ako ste začínali?

Podobne ako pri viacerých somelieroch, moja cesta k tomuto povolaniu viedla cez gastronómiu. Najprv ako čašník, neskôr ako plnohodnotný somelier. Somelier je povolanie s požiadavkou neustáleho vzdelávania. Zároveň aj zlepšovania či tréningu z pohľadu senzorického vnímania ušľachtilých nápojov. V hoteloch a reštauráciách som strávil celý svoj život, takže víno a destiláty boli nevyhnutnou súčasťou každodennej práce. Súťaž som bral (a stále beriem) ako príjemné spestrenie, či „refresh“ tela a mysle.

Po jedenástich rokoch súťaženia je z môjho pohľadu zrejmé, že nemajú nič spoločné s kvalitou someliera v bežnom živote. Poznám veľa špičkových somelierov, ktorí neboli nikdy na súťaži. Súťaž je forma show a čiastočne aj prezentácie, čo nemusí z pohľadu ľudských vlastností každému vyhovovať. Mojou inšpiráciou bola manželka, ktorá je tiež somelierka, a samozrejme možnosť reprezentácie našej krajiny.

Čo musí človek urobiť, aby sa stal somelierom? A čo preto, aby sa stal dobrým somelierom?

Vzdelávanie, pokora a skromnosť.

Čo by ste odporučili fanúšikom vína, resp. budúcim mladým somelierom, ako a kde začať so spoznávaním vína?

Odštartovať samozrejme doma, s našimi vínami. Každý začínajúci somelier potrebuje mentora, ktorý mu pomôže so základnou orientáciou podporenou vzdelávaním v dostupných modeloch. Veľkou chybou je, že mladí ľudia začínajú s vínami, ktoré si vyžadujú skúsenosti a vedomosti. Potom nevedia zaujať postoj k základným vínam, ktoré tvoria najdôležitejšiu časť vo svete vín. Je to podobné, ako keby absolvent konzervatória išiel hneď hrať na koncerte Rachmaninove klavírne koncerty.

Somelier nie je celebrita a nikdy ňou nebude, čo je veľká výhoda. Aj napriek tomu, že mnohí úspech na súťažiach vnímajú ako formu obchodnej stratégie, stále je medzi nami viac vášne aj zvedavosti, ako napr. spoznávať a objavovať kultúru miest, kde tieto vína či destiláty vznikajú. A to je podstata tejto práce. Prinášať ľudom radosť cez kvalitnú gastronómiu, teda kultúrne miesto, kde sa stretávajú ľudia. Presný opak stravovania na chodníku – v jednej ruke polievka alebo kebab, a v druhej sýtený nápoj. Dobrý somelier drží v jednej ruke kalich s vínom a v druhej encyklopédiu. Z toho vyplýva, že toto povolanie by mohlo byť u nás v budúcnosti žiadané. Ja verím, že tomu tak bude.


text: Ivan Záleský
foto: Ivan Záleský + archív Corner & Co