SÚŤAŽ o lístky na festival Kremnická slávnosť vína 2019

október 25, 2019 01:29 · 2 minúty čítania

SÚŤAŽ ukončená! 

Mená výhercov nájdete na našej Facebookovej stránke  >>
A je tu ďalšia súťaž. Tentoraz s prívlastkom exkluzívna, lebo v nej môžete vyhrať posledné 2 lístky na festival Kremnická slávnosť vína 2019, ktorý sa uskutoční 16. novembra 2019.

Okrem toho na ďalších dvoch výhercov čakajú ceny v podobe vín - biely aj červený Ringbürger.

  • 3. cena - fľaša vína: biely Ringbürger,
  • 2. cena - fľaša vína: červený Ringbürger,
  • Hlavná cena: 2 lístky na festival Kremnická slávnosť vína 2019.

Stačí nám poslať na e-mailovú adresu sutaz@kamzavinom.sk odpoveď na túto otázku:

Kto boli Ringbürgeri?


Svoje odpovede nám posielajte do nedele 3.11.2019 do 23:59 hod.

Výhercu vylosujeme a zverejníme hneď v pondelok 4.11.2019.

Veľa šťastia vám želá kolektív KamZaVinom.sk!

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Každý súťažiaci poskytne prevádzkovateľovi portálu KamZaVinom.sk pre potreby tejto súťaže svoje osobné údaje (meno a e-mailovú adresu) v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Po ukončení súťaže sú tieto osobné údaje zmazané a neslúžia na ďalšie marketingové účely. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.


Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.