Výzva vláde SR na reformy pomerov vo vinohradníctve a vinárstve

marec 15, 2021 15:00 · 7 minút čítania

Rok 2021 bude pre vinohradníkov a vinárov Slovenska najťažší v histórii. Vyzývame vládu SR na reformy pomerov vo vinohradníctve a vinárstve.

Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska si dovoľuje poukázať na neúnosnú situáciu v Slovenskom vinohradníctve a vinárstve. Slovenskí vinohradníci a vinári, ako súčasť ekonomiky a cestovného ruchu Slovenska, žiadajú všetkých kompetentných a vládu SR o reformu pomerov v slovenskom vinohradníctve a vinárstve. Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska upozorňuje, že na zlepšenie pomerov a zachovania konkurencieschopnosti slovenských vinohradníkov a vinárov, je nutná spoločná koordinácia síl naprieč všetkými ministerstvami Slovenskej republiky. Situácia v poľnohospodárstve, vo vinohradníckom a vinárskom sektore, je napätá a alarmujúca. Vyžaduje si systémové riešenie, reformy a adresnú pomoc.

Rozloha rodiacich vinohradov na Slovensku, v dôsledku dovozov lacného zahraničného cisternového vína a nedostatočnej podpory, každoročne klesá. V roku 2021 očakávame pokles výmery rodiacich vinohradov na Slovensku na úroveň približujúcu sa k 7000 hektárov, čo predstavuje alarmujúci stav. V prípade pokračovania súčasného trendu, môže prísť k absolútnemu kolapsu vinohradníctva. Upozorňujeme že v roku 1989 bolo na Slovensku viac ako 30-tisíc hektárov rodiacich vinohradov.

Poľnohospodárska platobná agentúra zverejnila vo februári 2021 informáciu, že výška alokovaných prostriedkov na program "Reštrukturalizácia vinohradov" nepostačuje na počet žiadostí a rozlohu novovysadených plôch. Má sa pristúpiť ku kráteniu platieb na už podpísané projekty o viac ako 33 %. Je to veľmi nepríjemná situácia, pretože každému vinohradníkovi bude z očakávaných prostriedkov chýbať 33%. Podpory z Poľnohospodárskej platobnej agentúry nie sú do dnešného dňa preplatené. Voči iným členským štátom EÚ ideme vo výraznom časovom sklze, na ktorý banky reagujú veľmi zle. Navyše, ide o ďalšiu enormnú záťaž na cash-flow vinohradníka, keďže väčšina reštrukturalizácií bola financovaná z úverov, a vznikla tak neschopnosť plnenia záväzkov voči bankám, čo sa v ostatných členských štátoch neudialo. Vznikla tak ďalšia povinnosť dofinancovania 33% novým bankovým úverom, čo je likvidačný stav. Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska žiada Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o promptné riešenie tejto situácie a kompenzácie krátených prostriedkov, aby nedochádzalo k už spomínanému úbytku vinohradníckych plôch a k exekúciám pestovateľov.

Likvidáciou vinohradov na Slovensku neprichádzame len o slovenské hrozno a víno. Vytráca sa aj kus slovenskej identity a kultúrneho bohatstva. Slovensko ďalej prichádza o príjmy z cestovného ruchu, daní, odvodov a pracovné miesta. Viacerí Slovenskí vinohradníci a vinári navyše prispievajú hodnotnými oceneniami zo zahraničia k budovaniu národného marketingu, a to na vlastné náklady.

Dnes je to už viac ako rok od prvého potvrdeného prípadu ochorenia Covid-19 na Slovensku. Slovenskí vinohradníci a vinári, už viac ako rok, rátajú škody v dôsledku zatvorenia prevádzok. Z dôvodu uzavretia hotelov, reštaurácii a vinoték, sa viacerí vinohradníci a vinári dostali do obrovských dlhov, ktoré narastajú každý deň. Čiastočne boli odškodnené gastroprevádzky, avšak vinári a vinohradníci, ako dodávatelia týchto prevádzok, odškodnený neboli vôbec. 

Veľmi si vážime podporu slovenských spotrebiteľov. Zároveň si dovoľujeme ponúknuť niekoľko riešení, ktoré by napomohli trvalo udržateľnému riešeniu pomerov v Slovenskom vinohradníctve a vinárstve, a to napríklad:

● Zriadenie fondu na podporu predaja Slovenských vín v zahraničí pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR, a to vo výške aspoň 500 000 €. Vinohradníci a vinári získavajú v zahraničí významné ocenenia a šíria dobré meno Slovenska, často na vlastné náklady. Svojimi oceneniam suplujú národný marketing po celom svete a pomáhajú tak cestovnému ruchu na Slovensku a vinohradníckej turistike.

● Zriadenie vývoznej dotácie do tretích krajín vo výške 50% nákladov od Ministerstva hospodárstva SR. Slovenskí vinohradníci a vinári nemajú žiadnu exportnú dotáciu do tretích krajín, na rozdiel od ostatných krajín EÚ. Naša konkurencieschopnosť je v tomto minimálna a preto nedokážeme konkurovať vínam zo zahraničia.

● Zavedenie priamej dotácie na každý 1 kg vypestovaného hrozna vo výške 0,23 € za 1 kg. Zavedenie dotácie sprehľadní koľko kilogramov hrozna sa na Slovensku reálne vypestuje a sprehľadní trh s vínom. Významným pozitívnym vedľajším efektom bude tvorba nových pracovných miest, podpora cestovného ruchu a zachovanie vinohradníckej tradície Slovenska. Odhadujeme, že až 60% z tejto dotácie by sa mohlo vrátiť do štátneho rozpočtu cez výber daní a odvodov.

● Zavedenie mimoriadneho príspevku na udržanie pracovných miest v Slovenskom vinohradníctve od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Starostlivosť o slovenské vinohrady je nutná neustále, bez ohľadu na ročné obdobie, pandemickú či finančnú kondíciu pestovateľa. Vinohradníci a vinári prišli o významnú časť svojich príjmov a v najbližších mesiacoch neočakávame zlepšenie situácie. Z tohto dôvodu si dovoľujeme požiadať o príspevok vo výške aspoň 80% mzdových nákladov na udržanie pracovných miest. Ďalej žiadame o zníženie odvodového zaťaženia pre sezónnych pracovníkov, podľa vzoru iných členských štátov EÚ.

Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska ďalej upozorňuje, že segment vinohradníctva a vinárstva odvádza každoročne do štátnej kasy milióny eur v podobe priamych daní a odvodov. V blízkej budúcnosti a po skončení pandémie Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska očakáva zvýšený záujem o spoznávanie našej „neprebádanej krajiny vína“. Slovensko má tak unikátnu príležitosť presadiť sa v Európe a vo svete nielen automobilovým priemyslom, no najmä aj vysoko kvalitným vínom a úrodnými vinicami, ktoré by prispievali k dobrému menu našej krajiny. Dnes sa nachádzame v bode, kedy záchrana a ďalší rozvoj Slovenského vinohradníctva na svetovú úroveň je možný len s podporou štátu. Slovenskí vinohradníci a vinári majú vysokú ochotu sa rovnako podieľať na tvorbe pracovných miest, ekonomických a sociálnych hodnôt a šírení dobrého mena v zahraničí.


Tlačová správa: Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska
(15.3.2021)


<< späť na tlačové správy 

Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.