Výzva Pôdohospodárskej platobnej agentúre a Ministerstvu pôdohospodárstva

marec 29, 2021 15:00 · 3 minúty čítania

Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska opätovne vyzýva Pôdohospodársku platobnú agentúru a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na urýchlené riešenie situácie v slovenskom vinohradníctve a vinárstve.

Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska v tlačovej správe zo dňa 15.3.2021 adresovanej vláde Slovenskej republiky a Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka apeloval na nevyplatené Covid-19 podpory z obdobia prvej vlny pandémie. Od vypuknutia pandémie bola vyhlásená iba jediná výzva na podporu za účelom zmiernenia negatívneho dopadu na výrobcov z poľnohospodárskeho sektora. Bola vyhlásená z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Číslo výzvy 49/PRV/2020, opatrenie: 21 - Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia Covid-19. Indikatívna výška finančných prostriedkov pre žiadateľov o podporu predstavuje 20 mil €. Výzva zo strany MPRV bola vyhlásená až 24.8.2020, dátum podávania žiadostí a uzavretia výzvy bol 22.9 2020, pričom v priebehu podávania žiadostí bola upravená a aktualizovaná 7.9.2020!

Podpora bola rozdelená do troch skupín podľa počtu zamestnancov na žiadateľa:
1 - 9 zamestnancov - 10.000 €
10 - 49 zamestnancov - 25.000 €
50 -249 zamestnancov - 50.000 €

Vyhodnocovanie výzvy prebiehalo tesne pred Vianocami a podarilo sa vyhodnotiť a poslať rozhodnutia len časti žiadateľov. Žiadame o zverejnenie kľúča, podľa ktorého boli títo žiadatelia vyhodnotení a ostatní nie. Avšak veľkej časti žiadateľov do dnešného dňa neprišli žiadne rozhodnutia, či už s kladným, alebo záporným stanoviskom. Žiadatelia s rozhodnutím z decembra do dnešného dňa nemajú vyplatenú túto mimoriadnu podporu. Výrobné podniky privítali túto pomoc a rátali s ňou v týchto zložitých časoch spôsobených pandémiou na základe vyjadrení predstaviteľov ministerstva ešte na jeseň minulého roku. V období pandémie prišli mnohí výrobcovia v dôsledku uzatvorenia reštaurácií, hotelov a kaviarní o svoje odbytové toky, čo im spôsobilo značný výpadok tržieb a mnohí ostali absolútne bez finančných príjmov. To spôsobilo ich zníženú schopnosť uhrádzať finančné záväzky voči svojim zamestnancom a veriteľom.

Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska ďalej upozorňuje na to, že v iných členských štátoch EÚ bola táto podpora žiadateľom vyplatená už v máji 2020 a prebieha vo viacerých krajinách EU už druhé a tretie kolo predmetnej podpory. Na Slovensku sa podľa dostupných informácií využije z indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie tejto výzvy menej ako 4 milióny €, čo predstavuje efektívnosť čerpania menej ako 20%! Preto žiadame čo najrýchlejšie vyhlásenie druhého kola COVID-19 výzvy so zvýšenou intenzitou pomoci, aby sa vyčerpala celá výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu.

Zároveň dôrazne žiadame objasnenie dôvodu, prečo boli finančné prostriedky z rovnakých výziev v iných členských štátoch efektívnejšie čerpané a v podstatne kratšom čase aj vyplatené.


Tlačová správa: Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska
(29.3.2021)<< späť na tlačové správy 


Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.