V roku 2021 sa očakáva ďalší pokles výmery rodiacich vinohradov na Slovensku

marec 15, 2021 11:42 · 3 minúty čítania

Slovenskí vinári a vinohradníci už viac ako rok rátajú škody, ktoré im priniesli protipandemické opatrenia. Vinárov zameraných na výrobu prémiových regionálnych vín najviac postihlo zatvorenie segmentu HORECA - hotelov, reštaurácií a kaviarní. Pozastavenie predaja vín v tomto segmente dostalo vinárov do obrovských dlhov, bez výraznejšej pomoci alebo odškodnenia zo strany štátu. 

Vinohradníkov nepotešil ani oznam Poľnohospodárskej platobnej agentúry o krátení platieb (o viac ako 33%) na už podpísané projekty v rámci programu Reštrukturalizácia vinohradov. "Podpory z Poľnohospodárskej platobnej agentúry nie sú do dnešného dňa preplatené." - uvádza Roman Mács, kancelár Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska - "Voči iným členským štátom EÚ ideme vo výraznom časovom sklze, na ktorý banky reagujú veľmi zle. Navyše, ide o ďalšiu enormnú záťaž na cash-flow vinohradníka, keďže väčšina reštrukturalizácií bola financovaná z úverov, a vznikla tak neschopnosť plnenia záväzkov voči bankám, čo sa v ostatných členských štátoch neudialo. Vznikla tak ďalšia povinnosť dofinancovania 33% novým bankovým úverom, čo je likvidačný stav. Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska žiada Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o promptné riešenie tejto situácie a kompenzácie krátených prostriedkov, aby nedochádzalo k už spomínanému úbytku vinohradníckych plôch a k exekúciám pestovateľov."

O problémoch slovenského vinárstva a vinohradníctva sme na našom portáli publikovali už veľa článkov. V najnovšej tlačovej správe Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska sa už ale priamo spomína predikcia, podľa ktorej rozloha vinohradov na Slovensku opäť poklesne. V roku 2021 očakávajú výmeru rodiacich vinohradov na úrovni približujúcej sa k hodnote iba 7000 hektárov(!). Tento údaj je o to viac alarmujúcejší, keď si uvedomíme, že v roku 1989 bolo v našej krajine viac ako 30 000 hektárov vinohradov.

"Likvidáciou vinohradov na Slovensku neprichádzame len o slovenské hrozno a víno." - dopĺňa Roman Mács - "Vytráca sa aj kus slovenskej identity a kultúrneho bohatstva. Slovensko ďalej prichádza o príjmy z cestovného ruchu, daní, odvodov a pracovné miesta. Viacerí slovenskí vinohradníci a vinári navyše prispievajú hodnotnými oceneniami zo zahraničia k budovaniu národného marketingu, a to na vlastné náklady."

Prečítajte si celú Výzvu vláde SR na reformy pomerov vo vinohradníctve a vinárstve >>
 

Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.