OZNAM: Tokajské vinobranie dňa 26. a 27.9.2020 sa ruší.
Beh tokajskými vinicami sa bude konať bez zmien.

- - - - - - - - - - - 

Pozvánka pre priaznivcov tokajského vína na 19. ročník vinobrania.

Termín: 25. - 27.9.2020
Miesto: Veľká a Malá Tŕňa

Viac info v letáku: