Tip na knihu o víne: Víno v prameňoch

august 16, 2018 03:11 · 4 minúty čítania

Kniha Víno v prameňoch s podtitulom Dokumenty k dejinám malokarpatského vinohradníctva je svojim zameraním a koncepciou jedinečným počinom v literatúre faktu na Slovensku. Pod vedením archivára a historika Štefana Hrivňáka sa na knihe autorsky podieľalo ďalších 9 odborníkov, z troch rôznych archívov, z Malokarpatského múzea v Pezinku a zo Slovenskej akadémie vied.

Osobitný koncept spočíva v poňatí publikácie, ktorý je založený na svedectvách archívnych dokumentov. Autori vybrali do knihy 53 jedinečných listín, listov, úradných kníh, diplomov, telegramov, fotografií atď., od 13. storočia až do konca 20. storočia. Každý jeden dokument je v knihe publikovaný, spoločne s textom, ktorý vysvetľuje jeho posolstvo i okolnosti vzniku a zasadzuje ho do kontextu doby. Do publikácie boli nafotené aj archeologické a muzeálne predmety a boli publikované resp. prekreslené stredoveké drevoryty, ktoré dotvárajú obraz o vinohradníctve v minulosti.

Dokumenty boli starostlivo vybrané, aby odrážali význam malokarpatského vinohradníctva a vinárstva od najstarších čias, a tiež aby sledovali rôzne jeho aspekty. V knihe sa tak možno dočítať o živote a práci jednoduchého poddaného-nádenníka vo vinohrade, o tom, akým spôsobom sa realizoval výčap vína v srdci malokarpatského regiónu - v Bratislave, o tom, kde všade boli vinohrady v minulosti vysadené, ako vplývala na miestne vinárstvo zahraničná konkurencia, ako sa realizovali podvody s vínom a mnohé iné. Každé storočie bolo špecifické niečím iným, koncom 19. storočia napríklad vyvrcholila stagnácia. Po zavlečení fyloxéry bola síce časť vinohradníctva zničená, no začalo sa s intenzívnym výskumom a školením v tejto oblasti. Druhá polovica 20. storočia je zase príznačná tvrdým zásahom do tradičných majetkových pomerov, združstevňovaním a využívaním osláv vinobraní na ideologickú propagandu.

(ukážka z knihy)


Kniha obsahuje aj úvodné kapitoly mapujú hospodársky a najmä kultúrny význam viniča v starovekých civilizáciách a jeho cestu do strednej Európy. Na základe najnovších vedeckých poznatkov autor Štefan Hrivňák tiež vysvetľuje kedy sa prvé víno dostáva na územie dnešného Slovenska, vyvracia niektoré dávno tradované mýty a píše o tom, kedy sa vlastne na našom území začína pestovať vinič, a čo stojí za jeho rozšírením.


Z recenzentských posudkov:

Víno zohralo veľmi zaujímavú a významnú rolu v dejinách ľudstva. Táto kniha je toho dôkazom, rozpráva o jeho úlohe v starovekom svete, jeho ceste na naše územie, spôsoboch pestovania viniča i dorábaní tohto lahodného moku. O tom, akú hodnotu malo pre panovníka, mešťana či prostého človeka i o tom, ako ovplyvnilo osudy jednotlivcov aj celých rodín. Obsahuje svedectvá dokumentov ukrytých v našich archívoch. Autori zozbierali staré listiny, historické mapy a fotografie a množstvo jedinečných historických prameňov.
Mgr. Ivana Červenková, PhD., Slovenský národný archív 


Autorský kolektív, držiac sa základného hesla historického bádania „ad fontes“, vťahuje čitateľa priamo do reality života malokarpatského vinohradníka a vinára v minulosti. Je to príbeh vína v najstaršej vinohradníckej oblasti na Slovensku od 13. storočia až do súčasnosti.
Mgr. Eva Benková, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Knihu si môžete zakúpiť aj tu:


Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.