SÚŤAŽ: Vyhrajte lístky na Putovanie za vínom vo Vinosadoch

máj 30, 2022 09:00 · 2 minúty čítania

SÚŤAŽ ukončená! 
Výhercu nájdete na našej Facebookovej stránke.V ďalšej súťaži vyhrá jeden z vás 2 vstupenky na podujatie Putovanie za vínom z pivnice do pivnice 2022.

Stačí nám na e-mailovú adresu sutaz@kamzavinom.sk poslať odpoveď na túto otázku:

Na ktorých troch vinárov sa na podujatí Putovanie za vínom vo Vinosadoch tešíte najviac?


Svoje odpovede nám posielajte do stredy 15.6.2022 do 18:00 hod.
Výhercu vylosujeme a zverejníme vo štvrtok 16.6.2022.

Želáme vám veľa šťastia pri žrebovaní a hlavne veľa dobrého vína!

Pomôcku nájdete aj v tomto článku:

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Každý súťažiaci poskytne prevádzkovateľovi portálu KamZaVinom.sk pre potreby tejto súťaže svoje osobné údaje (meno a e-mailovú adresu) v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Po ukončení súťaže sú tieto osobné údaje zmazané a neslúžia na ďalšie marketingové účely. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.