SÚŤAŽ o vstupenky na SPACE WINE

júl 25, 2022 14:00 · 2 minúty čítania

SÚŤAŽ ukončená! 
Výhercu nájdete na našej Facebookovej stránke.A je tu ďalšia súťaž, v ktorej môžete vyhrať vstupenky na zaujímavé vinárske podujatie. Tentoraz to bude SPACE WINE 2022 a celkovo vylosujeme troch výhercov, ktorí získajú po 2 vstupenky.

Stačí nám na e-mailovú adresu sutaz@kamzavinom.sk poslať odpoveď na túto otázku:

Na ktorú časť programu podujatia SPACE WINE sa tešíte najviac?


Svoje odpovede nám posielajte do utorka 2.8.2022 do 18:00 hod.

Želáme vám veľa šťastia pri žrebovaní a hlavne veľa dobrého vína a zábavy na tomto skvelom podujatí!

Pomôcku nájdete aj v tomto článku:Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Každý súťažiaci poskytne prevádzkovateľovi portálu KamZaVinom.sk pre potreby tejto súťaže svoje osobné údaje (meno a e-mailovú adresu) v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Po ukončení súťaže sú tieto osobné údaje zmazané a neslúžia na ďalšie marketingové účely. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.