SÚŤAŽ o vianočné vína KamZaVinom.sk a exkluzívne poháre

január 7, 2019 05:30 · 2 minúty čítania

SÚŤAŽ ukončená! 

Mená výhercov nájdete na našej Facebookovej stránke.

- - - - - - - - -

Máme pre vás poslednú súťaž roku 2018... A súčasne prvú súťaž roku nasledujúceho. Ak si chcete pripomenúť krásu Vianoc aj po Troch kráľoch, potom stačí len troška šťastíčka. Pre troch súťažiach máme pripravené skvelé vínko z vinárstva Korbaš (Dunaj, 2016) a exkluzívne KamZaVinom.sk poháre, ktoré sme pre vás s láskou navrhli a ktoré pre vás starostlivo opieskovali v spoločnosti Gastroglass.

Chcete ich? Môžu byť aj vaše... Stačí nám poslať e-mailom (kamzavinom@gmail.com) odpoveď na túto otázku:

Čo by ste v roku 2019 chceli nájsť na stránkach KamZaVinom.sk? 


Svoje odpovede nám posielajte do nedele 13.1.2019 do 23:59 hod.

Výhercu vylosujeme a zverejníme hneď v pondelok 14.1.2018.

Veľa šťastia vám želá kolektív KamZaVinom.sk!


- - - - - -


Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Každý súťažiaci poskytne prevádzkovateľovi portálu KamZaVinom.sk pre potreby tejto súťaže svoje osobné údaje (meno a e-mailovú adresu) v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Po ukončení súťaže sú tieto osobné údaje zmazané a neslúžia na ďalšie marketingové účely. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.


Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.