SÚŤAŽ o degustáciu spojenú s prehliadkou vinárstva MASARYK

marec 3, 2019 11:58 · 2 minúty čítania

SÚŤAŽ ukončená! 

Mená výhercov nájdete na našej Facebookovej stránke.


- - - - - - - - -


Čítali ste náš článok o vinárstve MASARYK? Tak nebude pre vás problém odpovedať na súťažnú otázku, vďaka ktorej môžete vyhrať tieto exkluzívne ceny:

  • Ochutnávka vín a prehliadka vinárstva MASARYK pre 4 osoby,
  • Balíček 2 vín - Skalický rubín 2017 + Tré Ondré 2015 polosuché,
  • Balíček 2 vín - Frankovka modrá, neskorý zber, 2015 + Tré Ondré 2017 polosladké.

Stačí nám poslať e-mailom (sutaz@kamzavinom.sk) odpoveď na túto otázku:

Z ktorých odrôd vzniká slávne červené víno Skalický rubín? 


Svoje odpovede nám posielajte do soboty 17.3.2019 do 23:59 hod.

Výhercu vylosujeme a zverejníme hneď v pondelok 18.3.2019.

Veľa šťastia vám želá kolektív KamZaVinom.sk!
- - - - - -


Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Každý súťažiaci poskytne prevádzkovateľovi portálu KamZaVinom.sk pre potreby tejto súťaže svoje osobné údaje (meno a e-mailovú adresu) v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Po ukončení súťaže sú tieto osobné údaje zmazané a neslúžia na ďalšie marketingové účely. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.


Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.