SLOW WINE aj so slovenským zastúpením

máj 5, 2023 08:00 · 5 minút čítania

Koncom februára 2023 sa v talianskom meste Bologna uskutočnil 2. ročník medzinárodnej výstavy SLOW WINE. Podľa informácií získaných od organizátorov (SLOW WINE COALITION) sa tohto podujatia zúčastnilo približne 750 malých vinárov z rôznych krajín sveta. Najpočetnejšiu účasť zaznamenali vinárstva z Talianska a Francúzska, ale vyskytli sa aj vína z Číny, Severného Macedónska, či Turecka. Výstava privítala cez 10.000 návštevníkov, prevažne profesionálov z vinárskeho sektora.

Nešlo však o klasickú výstavu vín, na aké sme zvyknutí. Všetci zúčastnení zmýšľali rovnako, spájali ich rovnaké názory, postoje, presvedčenia, ktoré sú vyjadrené v rámci princípov hnutia SLOW WINE. Uvedeného medzinárodného stretnutia podporovateľov myšlienky „pomalého vína“ sa zúčastnila aj Slovenská republika. Delegátkou, ktorá nás na tomto podujatí zastupovala, bola Adriana Harandzová, ktorá sa zároveň stala aj ambasádorkou SLOW WINE pre Slovensko.

foto: Adriana Harandzová (na fotke v strede) na veľtrhu VINITALY 2023, kde malo SLOW WINE tiež svoje zastúpenie

Poprosili sme ju, aby nám priblížila toto podujatie prostredníctvom jej skúseností získaných počas výstavy.

Ako by ste laikom predstavili SLOW WINE? 

„SLOW WINE“ je súčasťou hnutia „SLOW FOOD“, so sídlom v talianskom meste Bra (neďaleko Turína) a jeho zakladateľom je Carlo Petrini [spisovateľ, odborník na gastronómiu, sociológ]. Hnutie začalo svoju činnosť v 80-tych rokoch minulého storočia a vzniklo ako reakcia na rýchly životný štýl, ktorý ponúkajú nadnárodné spoločnosti v rámci sietí „fast-food“. Práve keď sa u nás na Slovensku menila politická situácia (v roku 1989), získalo hnutie Slow Food medzinárodné uznanie. Odvtedy sa snaží obhajovať malých poľnohospodárov, vytvárať medzinárodné siete s celosvetovým dosahom založených na princípoch „dobrých, čistých a férových potravín“.

Aká je podstata SLOW WINE?

Anglický výraz „pomalé víno“ vyjadruje dobré, čisté a férové víno. „Dobré“ neznamená len chutné, ale aj také, ktoré má zdravý prístup k spotrebiteľovi. „Čisté“ je také, ktoré zohľadňuje životné prostredie a snaží sa nezaťažovať prírodu okolo nás. „Férové“ zase rešpektuje teritórium odkiaľ pochádza, prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju, k rozvoju lokálnej ekonomiky. 

Tieto princípy sú zahrnuté v Manifeste SLOW WINE, ktorý podpisuje každý vinár, profesionál alebo milovník vína, podporujúci tieto myšlienky a majúci záujem o zmenu. Tou zmenou je právo všetkých dostať sa k novému typu gastronómie s novými princípmi v poľnohospodárstve, citlivému k životnému prostrediu. Manifest totiž obsahuje spoločné hodnoty o procese výroby vína, o tom, že vinárstvo používa vlastné hrozno, kontroluje a minimalizuje používanie pesticídov a siričitanov, snaží sa o rozvoj lokálnej ekonomiky.

A aké je poslanie výstavy SLOW WINE FAIR?

Počas medzinárodnej výstavy sa stretli delegáti z celého sveta, aby si vymenili skúsenosti, názory, a aby sa spoločne zamysleli nad budúcimi krokmi hnutia, ktoré by malo čoraz viac zohľadňovať potreby malých remeselných výrobcov z celosvetového pohľadu. V rámci pracovných stretnutí sa diskutovalo o konkrétnych témach, budúcnosti označenia pôvodu, vinárskej legislatíve, možnostiach spolupráce na medzinárodnej úrovni. Išlo o akýsi medzinárodný „brainstorming“. Bolo zaujímavé sledovať a počúvať myšlienky zástupcov zo skúsenejších krajín - napr. z Nemecka, Talianska, Francúzska, či Španielska. Mnohí z nich majú vytvorené národné siete, pracujú na národných projektoch a aktivitách.

Okrem toho veľtrh ponúkol bohatý program v podobe školení a degustácií - tzv. masterclass - na rôzne témy, umožnil otvorený dialóg a názorovo spojil všetky články siete – vinár, distribútor, somelier, vínny profesionál a milovník vína. 

Čo to znamená pre Slovensko?

Som veľmi rada, že na druhom ročníku tejto výstavy sme získali miesto delegáta aj zo Slovenskej republiky, že sme mali možnosť dostať sa povedomia ako vinárska oblasť. Podľa mojich informácií sa prvého ročníka výstavy Slow Wine Fair zúčastnilo aj jedno slovenské vinárstvo a na tomto ročníku bol prítomný aj slovenský distribútor vín. To znamená, že myšlienka na Slovensku už existuje, len je potrebné ju podporiť a rozvinúť. Verím, že sa nám v blízkej budúcnosti podarí vytvoriť tím zložený zo zástupcov vinárstiev, združení, lokálnych inštitúcií, distribútorov vína a iných, ktorí sa budú tejto myšlienke venovať a rozvíjať ju.

Slow wine sa zameriava na posilnenie medzinárodných väzieb, vzťahov a sietí, spolupracuje sa na spoločných projektoch financovaných z európskych fondov. Je potrebné sa zamerať na malých remeselných výrobcov a pomáhať im rásť, viac sa venovať histórii, tradíciám a kultúrnemu rozmeru, zveľaďovať teritórium, navzájom si pomáhať.

„Wine and Community: together we are stronger“ [Víno a spoločenstvo: spolu sme silnejší].

foto: Federico Testa (Point of View), Adriana Harandzová

Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.