Slovenské vinohradníctvo je v najhoršom stave za posledných 30 rokov

november 12, 2021 13:00 · 5 minút čítania

Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska si dovoľuje upozorniť, že v roku 2021 stále pretrváva trend poklesu rodiacich vinohradov. V roku 1989 bolo na Slovensku 35.000 hektárov rodiacich vinohradov, na konci roka 2021 ich výmeru odhadujeme na úrovni okolo 7400 hektárov vinohradov, čo predstavuje pokles za tridsať rokov o viac ako 78%. Vyššie spomenuté čísla považujeme za alarmujúce a výsledok nezáujmu minulých vlád o slovenské vinohradníctvo. 

Tohtoročná úroda rodiacich vinohradov na Slovensku je na vysokej kvalitatívne úrovni, čo dokazuje, že Slovensko ani zďaleka nevyužíva svoj plný potenciál, pričom správnymi reformami vo vinohradníctve, môže začať vinohradníctvo efektívne podporovať turistický ruch a gastrosektror, čo sa štátu vráti v podobe priamych a nepriamych daní. 

Slovenské vinohradníctvo sa nachádza v bode, keď bez zásahu štátu, výraznej podpory Ministerstva pôdohospodárstva a dotácií prídeme do 10 rokov do stavu, že slovenské vinohrady budú mať jednu z najmenších rozlôh vo svete. Následná náprava a vysádzanie nových vinohradov bude trvať generácie a vyžadovať s investície v stovkách miliónov eur. 

Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska ďalej upozorňuje, že krajiny ako Albánsko, Kazachstan alebo Azerbajdžan majú už dnes vyššiu výmeru vinohradov ako Slovensko, a to vďaka štátnym podporám a národným podporným programom. 

Vinohradníctvo a vinárstvo na Slovensku volá po urýchlených reformách a väčšej kontrole celého vinohradnícko-vinárskeho odvetvia

Jedno z riešení problému klesajúcej výmery vinohradov, vidí Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska v sprísnení kontroly pohybu vína, hlavne dovozov a ich umiestnení na domácom trhu. Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska, upozorňuje, že situácia na trhu v roku 2021 s dovozovým vínom a hroznom stále pripomína divoké deväťdesiate roky. Poddimenzované kontrolné orgány, hrajú do karát priekupníkom s cisternovým vínom. Upozorňujeme, že dnes je jednoduché doviesť na Slovensko akékoľvek víno nejasného pôvodu, kvality alebo kontroly, či vôbec pochádza z hrozna, prakticky bez akejkoľvek hĺbkovej kontroly. Na dovoz a vývoz vína stačí zjednodušený sprievodný dokument. 

Vyzývame Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby už v rozpočte na rok 2022 zvážilo investície do väčšej kontroly monitoringu slovenského hrozna, dovozov vína a jeho umiestnenia na našom trhu. 

Upozorňujeme, že kontrola a monitoring dovozového vína a hrozna na Slovensku je prakticky nulová. Kontrolné orgány na víno a hrozno sú poddimenzované ľudsky, finančne a technologicky, čo vyhovuje mnohým nekalým praktikám. 

Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska zároveň žiada o zavedenie dotácie vo výške 0,23 eura na každý jeden kilogram vypestovaného hrozna zo Slovenska. Uvedená dotácia by znamenala okamžitú podporu pre vinohradníkov, a tým aj zachovanie pracovných miest. Následne by sa uvedené opatrenie vrátilo štátu v podobe priamych a nepriamych daní a odvodov.  Podobný účinok by predstavovalo aj zavedenie minimálneho poplatku za kontrolu cisternového vína, ktoré prichádza na Slovensko, veď nižšie uvedené čísla hovoria samy za seba.

Na Slovensku „vyrobíme“ a exportujeme násobne viac vína ako máme vinohradov

Pri porovnaní oficiálnych údajov dovozu vína, ktorý je 871-tisíc hektolitrov, jeho domácej spotreby 671-tisíc hektolitrov a následného vývozu vína 488-tisíc hektolitrov s množstvom dopestovaného slovenského hrozna dochádza k jasnému falšovaniu vína a jeho neoficiálnym dovozom. 

Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska upozorňuje, že oficiálna spotreba vína na hlavu nekorešponduje s realitou. Vývoz slovenského vína a domáca spotreba slovenského vína je vyššia, ako je samotná produkcia z doma dopestovaného hrozna. Je to nepriamy dôkaz, že na trhu s vínom dochádza k únikom a nereálnym narábaním s dátami, ktorými disponuje Ministerstvo pôdohospodárstva a Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ktoré sú od reality vzdialené,  ako voda od vína. Žiadame, aby z každého dopestovaného kilogramu slovenského hrozna bolo možné uviesť na trh presné množstvo vína, a  to za podmienky, že nebude možné podvodným a nekontrolovateľným spôsobom využiť túto kvótu viacnásobne. 

Slovenské vinohradníctvo má ambície byť jedným z pilierov slovenskej ekonomiky a prispieť k uhlíkovej neutralite.

Vinohrad je rastlina, ktorá vyprodukuje za vegetačné obdobie väčšie množstvo kyslíka, ako strom na rovnakej ploche, zdôrazňuje Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska. Vinohradníctvo ekologicky nezaťažuje pôdy a spodné vody. Viacerí členovia Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska, majú ambíciu byť v budúcnosti uhlíkovo neutrálny, alebo uhlíkovo záporný. Dovoľujeme si upozorniť, že o kvalitné slovenské vína je vo svete záujem a  majú vysoký exportný potenciál. Žiaľ, bez podpory exportu a pomoci štátu pri propagácii vín v zahraničí, toho vinári veľa nezmôžu. Nachádzame sa v bode, kde sa bez zásahu a podpory štátu pripravíme o dedičstvo našich predkov a Slovensko sa ocitne na samom dne vinohradníckej mapy sveta.

[Tlačová správa: Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska]

[ďalšie tlačové správy]


Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.