Slovenská vinohradnícka oblasť Tokaj má nové odrody vína

marec 8, 2023 09:00 · 3 minúty čítania

Slovenská vinohradnícka oblasť Tokaj patrí k našim najvzácnejším vinohradníckym oblastiam, do ktorej územne patrí len sedem obcí na juhovýchode Slovenska – Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa, Čerhov, Černochov, Bara, Slovenské Nové Mesto a Viničky. Jedinečnosť tejto oblasti pramení v sopečnom zložení pôdy a klimatických podmienkach, ale aj v jej odrodovom zložení. Je charakteristická prírodne sladkými (putňovými) vínami, na výrobu ktorých sú nevyhnutné botrytické hrozienka – cibéby.

Cibéba je bobuľa hrozna, ktorá zoschla a je napadnutá ušľachtilou plesňou Botrytis cinerea. Takéto bobule obsahujú 40 % až 60 % cukru. Práve vďaka tomu sa cibéby používajú na výrobu vzácnych výberových vín, pre ktoré je charakteristický vysoký obsah zvyškového cukru. Do suchého vína sa primiešava presne stanovené množstvo cibéb, tzv. putne, od čoho sa následne odvíja aj ich názov – putňové vína.

Keďže základné odrody Furmint, Lipovina a Muškát žltý pestované vo vinohradníckej oblasti Tokaj prinášajú hospodársky významnú úrodu cibéb len sporadicky, v najpriaznivejších rokoch, boli vyšľachtené nové odrody Kabar, Kövérszölö a Zéta prinášajúce zvýšenú produkciu cibéb, a tým aj stabilnú produkciu putňových vín.

Vinohradnícka oblasť Tokaj je zapísaná ako chránené označenie pôvodu podľa práva Európskej únie, a preto bolo potrebné požiadať o schválenie doplnenia nových muštových odrôd. Oznámenie o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku „vinohradnícka oblasť Tokaj“ bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

„Kvalita a vlastnosti vinárskych výrobkov, ktoré špecifikácia vinohradníckej oblasti Tokaj obsahuje, sú ovplyvnené osobitným zemepisným prostredím s jemu vlastnými prírodnými a ľudskými faktormi. Vďaka nim je víno vyprodukované v tejto oblasti cennou komoditou v celosvetovom meradle. Novovyšľachtené odrody pomôžu vinárom vypestovať a vyprodukovať každoročne väčšie množstvo putňových vín, ktoré sú cenené nielen u nás, ale aj v zahraničí, a tak dokážu do väčšej miery uspokojiť trhové potreby,“ - konštatoval predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec.

(zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)

Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.