Slovenská súťaž vín sa stala súčasťou svetovej elity

august 22, 2020 06:20 · 14 minút čítania

Po období, kedy celé Slovensko aj okolitý svet žili prevažne témou koronavírusu, prichádzajú konečne aj dobré správy. Tá najnovšia poteší nielen vinárov, enológov, somelierov, ale aj každého fanúšika slovenského vína. Slovenská súťaž vín DANUBE WINE CHALLENGE totiž splnila mimoriadne prísne kritériá pre prijatie do elitnej skupiny špičkových medzinárodných súťaží. Okrem patronátu OIV (Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno), ktorý bol podmienkou prijatia, nedávno získala aj štatút riadneho člena Svetovej federácie veľkých medzinárodných súťaží vína a destilátov (VINOFED).

O tom, čo všetko tomuto úspechu predchádzalo, aké náročné kritériá musela súťaž splniť, a ako to pomôže slovenskému vínu, sme sa porozprávali s výkonnou riaditeľkou súťaže, renomovanou enologičkou Editou Ďurčovou.

Skúste, prosím, aj laikom vysvetliť, čo to znamená získať štatút riadneho člena VINOFED?

Na svete existuje množstvo rôznych súťaží vína a destilátov - lokálnych, regionálnych, medzinárodných. DANUBE WINE CHALLENGE patrí odteraz do elitnej skupiny sedemnástich špičkových medzinárodných podujatí, ktoré spĺňajú prísne kritériá OIV a VINOFED na samotnú organizáciu a priebeh súťaže. Ide najmä o transparentnosť a kvalitatívnu úroveň hodnotenia, percento udelených medailí (max. 30% prihlásených vín), spracovanie a zverejňovanie výsledkov, profesionalitu degustátorov, ale aj ďalšie požiadavky.

Pre vína predstavuje ocenenie, získané na takejto súťaži, pečať kvality garantovanú uznávanou svetovou inštitúciou, pridanú hodnotu a marketingový nástroj. Pre obchodníkov s vínom a pre spotrebiteľov znamená referenciu pri orientácii na trhu.

Každá vinárska krajina túži usporiadať na svojom území vrcholné medzinárodné podujatie. Je to veľká príležitosť ako sa zviditeľniť nielen kvalitou svojich vín, ale aj ďalších produktov a služieb. Je to cesta, ako upriamiť pozornosť na daný región ako zaujímavú turistickú destináciu a podporiť obchodné aktivity.

Prečo ste sa do toho pustili a čo všetko ste s Vaším tímom museli pre to urobiť? 

Pôvodne lokálna súťaž Danube Wine sa konala striedavo v Komárne a vo Svätom Petri od roku 2013 s cieľom propagácie miestnych vín. V roku 2018 ma oslovili organizátori, prezident súťaže Igor Štumpf a jej technický riaditeľ Lukáš Berta, s ponukou na spoluprácu a pomoc pri povýšení súťaže na medzinárodné podujatie, vtedy už pod novým názvom Danube Wine Challenge (Výzva dunajských vín).

Úprimne ma to potešilo, pretože počas môjho degustátorského pôsobenia na medzinárodných súťažiach som sa veľa naučila a tiež som získala mnoho vynikajúcich kontaktov a skúseností s organizáciou veľkých podujatí.

Vždy som vedela, že Slovensko má vinársky aj ľudský potenciál, aby takúto súťaž zorganizovalo na svojom území. Poslať svoje víno na prestížnu súťaž do zahraničia nie je lacná záležitosť, takže sme súčasne vytvorili ekonomicky dostupnú príležitosť pre slovenských vinárov, aby ich vína objektívne zhodnotili medzinárodní odborníci priamo na Slovensku.

Pre nás sa tak začal kolotoč organizačných príprav, tvorby koncepcie, dokumentov, písania žiadostí, zháňania peňazí, získavania degustátorov, partnerov a sponzorov, nekonečných rozhovorov s kolegami v zahraničí, propagácie samotnej súťaže medzi vinármi doma aj v zahraničí, hľadania vhodných priestorov, ktoré by boli reprezentatívne a zároveň spĺňali všetky technické parametre veľkej súťaže.

Toto všetko vyvrcholilo vlani usporiadaním „pilotného ročníka“ Danube Wine Challenge 2019 v nádhernom prostredí Chateau Belá a sprievodných podujatí v Chateau Rúbaň. Súťaž sa konala pod drobnohľadom pozorovateľa – vyslaného delegáta OIV a VINOFED, za účasti renomovaných vinárskych osobností z 12 krajín a vzoriek vín z 10 krajín sveta. Posudok pozorovateľa a komentáre účastníkov boli veľmi pozitívne a povzbudzujúce.

Na jeseň 2019 nasledovalo schválenie žiadosti o patronát OIV a zaradenie našej súťaže do kandidatúry na členstvo vo VINOFED. Súčasne nám poskytlo patronát aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, síce bez finančnej podpory, ale v rámci uznania prínosu pre náš odbor to bol významný úspech.

V apríli tohto roku som mala osobne obhajovať našu kandidatúru do VINOFED na jeho valnom zhromaždení, kde mali zástupcovia všetkých členských súťaží po mojom vypočutí hlasovať o našom začlenení. V dôsledku reštrikcií spojených s pandémiou COVID-19 sa toto všetko udialo elektronicky a my môžeme byť právom hrdí, že slovenská súťaž Danube Wine Challenge bola jednohlasne prijatá do Svetovej federácie veľkých medzinárodných súťaží vína a destilátov VINOFED. Stali sme sa tak jej sedemnástym členom a zaradili sme sa do elitnej skupiny, do ktorej patria renomované súťaže: VINALIES INTERNATIONALES PARIS, BACCHUS MADRID, LE MONDIAL DES VINS BLANCS STRASBOURG, MONDIAL DES PINOTS SIERRE, CITADELLES DU VIN BORDEAUX, CATAD’OR CHILE, ASIA WINE TROPHY, BERLINER WINE TROPHY, SÉLECTIONS MONDIALES DES VINS CANADA, MONDIAL DU ROSÉ CANNES, MONDIAL DU MERLOT ET ASSEMBLAGES SIERRE, MONDIAL DES VINS EXTREMES (IT), VINAGORA (HU), PREMIOS ZARZILLO CASTILLA Y LEÓN, PORTUGAL WINE TROPHY, INTERNATIONAL WINE CONTEST BUCHAREST.

Takže samotná súťaž bude prebiehať rovnako, ako iné súťaže v zahraničí? Alebo sa budete snažiť priniesť aj niečo nové? 

Z hľadiska pravidiel prebiehajú všetky súťaže pod patronátom OIV a VINOFED veľmi podobne a musia dodržať spoločné predpísané štandardy, napríklad už spomínaný 30%-ný limit na udelenie medailí alebo prevažne medzinárodné zastúpenie degustátorov v jury, účasť vín najmenej z ôsmich krajín a podobne.

Každá súťaž má svoj vlastný štatút, v ktorom si môže stanoviť niektoré podmienky podľa svojho zamerania (napríklad súťažné kategórie), nastaviť bodové limity pre udeľovanie medailí, vypísať špeciálne ceny a iné. Tento štatút podlieha schváleniu oboch organizácií.

Danube Wine Challenge je od začiatku orientovaná na propagáciu slovenských vín v kontexte špecifík stredoeurópskeho regiónu – odrôd, štýlov, trendov. Najvyššie hodnoteným vínam z našich najpestovanejších odrôd udeľujeme ocenenia Najlepšie Veltlínske zelené a Najlepšia Frankovka modrá. Vlaňajší ročník sme venovali ružovým vínam a často diskutovaným oranžovým vínam. V rámci sprievodného programu sme usporiadali masterclass – historicky prvú medzinárodnú komentovanú degustáciu slovenských ružových vín, ktorej hosťom bola svetovo uznávaná odborníčka na ružové vína Elizabeth Gabay MW. Zároveň sme v rámci súťaže udelili Cenu Elizabeth Gabay MW za najlepšie rosé, mimochodom, získalo ju slovenské víno!

Tento rok chystáme viacero noviniek, ktoré začneme predstavovať vinárskej verejnosti neskôr. Zatiaľ prezradím len to, že to bude jedna nová súťažná kategória a dve nové ocenenia. Jedným z nových ocenení je Prix VINOFED (Cena VINOFED), ktorá sa udeľuje na všetkých súťažiach v rámci federácie najlepšiemu tichému suchému vínu (do 4 g/l redukujúcich cukrov) bez rozdielu farebnosti. Budeme pokračovať v tradícii tematického zamerania súťaže. Tento rok bude v centre pozornosti Frankovka modrá, v rámci súťaže i v rámci sprievodného programu.

Tiež by sme chceli zaviesť popri bodovaní aj slovné hodnotenie – komentáre, ktoré by vinári ocenení medailami mohli použiť na propagáciu svojich vín s odkazom na našu súťaž. Na komentároch si veľmi zakladajú kolegovia z Únie enológov Francúzska, ktorí organizujú (nielen) podľa môjho názoru najprestížnejšiu súťaž VINALIES INTERNATIONALES PARIS. Na jasne štruktúrovanom slovnom hodnotení vína si zakladá aj WSET (Wine and Spirit Education Trust) a IMW (Institute of Masters of Wine). Ja si myslím, že dobrý popis povie o víne viac než bodové hodnotenie, ktoré je vždy relatívne.

Chystáme toho viac, myslím, že vinári i spotrebitelia sa majú na čo tešiť!

minulý ročník súťaže ste nastavili latku pomerne vysoko. Ako to hodnotili medzinárodní degustátori, ktorí na nej posudzovali vína? 

Ako som už spomínala, hodnotenia boli veľmi pozitívne. Reprezentatívne prostredie Chateau Belá, kde prebiehala samotná súťaž, profesionálne zvládnutá organizácia, úroveň služieb, servis vína v podaní mladých someliérov, veľmi dobrá kvalita súťažných vzoriek, zaujímavý sprievodný program, degustačná jury zložená zo špičkových odborníkov, obrovský záujem médií – to všetko prispelo k dobrému menu súťaže, ktorej hostiteľskou krajinou bolo Slovensko.

Nehovorím, že všetko bolo super, a že neboli aj chybičky, ale o tých vieme len my, organizátori, a určite sme sa z nich poučili do budúcnosti. Dôležité je, že sme skvelý tím, „sadli“ sme si profesionálne aj ľudsky. Podľa mojich dlhoročných skúseností, všetko podstatné je v ľuďoch a v tom je náš najväčší potenciál.

DANUBE WINE CHALLENGE je jedinou súťažou na Slovensku, ktorá získala patronát OIV a zároveň členstvo vo VINOFED. Vieme však, že sú s tým spojené aj určité povinnosti a záväzky. Nebude ich plnenie na slovenské pomery príliš náročné? 

Bude. Bez peňazí to skrátka nejde. Zatiaľ naša súťaž funguje len z prostriedkov zo súkromných zdrojov. Sčasti je to vložné za vzorky, sčasti príspevky od sponzorov a partnerov podujatia. Doteraz sa nám nepodarilo získať finančnú podporu z verejných zdrojov, štátnych alebo európskych peňazí. Úprimne povedané, ešte sme nemali čas sa tomu venovať. Sme na začiatku cesty, len teraz sme sa stali zaujímavým podujatím z hľadiska významu pre Slovensko. Ja osobne nerada sľubujem vopred. Najprv treba ukázať schopnosti, demonštrovať potenciál, prvé dobré výsledky. Tie vždy pritiahnu pozornosť, lebo úspech je presvedčivý argument.

Som veľmi rada, že našimi partnermi sú od začiatku Chateau Belá, sklárne RONA, Chateau Rúbaň, Bricol, vinárske združenia Podunajská vínna cesta, Chute Malých Karpát, Tokaj Regnum a Autentista Slovakia, Európsky vinársky rytiersky stav a Slovenská vinárska akadémia, Wein Burgenland, Národní vinařské centrum ČR, Hotel Park Inn by Radisson Danube Bratislava a mnohí iní, ku ktorým tento rok pribúdajú ďalší. Uvedomujeme si, že v dôsledku korona krízy budú financie neuralgickým bodom našej súťaže, ale zároveň vieme, že práve v ťažkých časoch sú investície do marketingu najmúdrejšie vynaloženými prostriedkami. Netreba zabudnúť ani na masívnu mediálnu podporu. Už vlani na degustátorov mimoriadne zapôsobil obrovský záujem médií, prítomnosť televíznych a rozhlasových štábov, redaktorov najvplyvnejších novín, časopisov, internetových portálov.

Tešíme sa a sme za to veľmi vďační!

Čo podľa Vás prinesie prestíž súťaže DANUBE WINE CHALLENGE slovenskému vínu? 

Byť súčasťou vybranej spoločnosti je vždy veľká vec, zviditeľnenie, potvrdenie statusu, garancia kvality. A to zaváži v každom odvetví. Vzbudzuje záujem na trhu, dáva krajine, jej ľuďom a produktom pridanú hodnotu. Ja osobne sa necítim menejcenná len preto, že Slovensko je politicky mladá krajina a pojem slovenské víno je historicky neznámy napriek tomu, že na našom území sa pestoval vinič za účelom výroby vína dávno pred naším letopočtom. Beriem to skôr ako výhodu, že si svoje meno máme možnosť vybudovať práve teraz, takpovediac, od bodu nula. Je to veľká výzva a zároveň záväzok. Určite to však treba chápať v kontexte kvality, alebo ak chcete, pozitívnej prezentácie, ponúknutej príležitosti. Či ju dokážeme využiť a zhodnotiť, je len na nás samotných.

Tento rok bola súťaž pôvodne naplánovaná na máj, neskôr sa z dôvodu koronavírusu predbežne presunula na koniec júla, teraz ste však definitívny termín stanovili na druhú polovicu novembra 2020. Čo v prípade, ak v tom čase ešte nebude možné, aby na Slovensko pricestovali medzinárodní degustátori?

Na žiadost VINOFED vydala OIV v súvislosti s pandémiou vyhlásenie, v ktorom zmierňuje pravidlá medzinárodných súťaží pod svojím patronátom. Povoľuje na obdobie do 31.12.2021 znížiť zastúpenie zahraničných hodnotiteľov v porote zo 60% na 40%, s využitím degustátorov zo susedných krajín, ktorí majú medzinárodné skúsenosti. Naša súťaž je vo VINOFED nováčikom a ja osobne si myslím, že pre slovenské vína je veľmi dôležité, aby k nám prišlo hodnotiť čo najviac zahraničných degustátorov. Predsa len, pohľad zvonku je vždy objektívnejší a nezaťažený „vinárskym vlastenectvom“. A nielen to, prítomnosť zahraničných osobností pritiahne pozornosť médií, obchodníkov, spotrebiteľov a zároveň samotný fakt, že títo ľudia Slovensko navštívia, nám urobí dobré meno vo svete.

Veríme, že situácia sa bude postupne stabilizovať a prísne bezpečnostné opatrenia sa dovtedy uvoľnia natoľko, že zahraniční degustátori budú môcť na Slovensko pricestovať, aby na DWC hodnotili. Predbežne takmer všetci pôvodne pozvaní kolegovia svoju účasť v novembrovom termíne potvrdili. Ak nenastanú problémy, naša jury by mala byť zložená z reprezentantov 15 krajín sveta vrátane Slovenska.

A plánujete aj tento rok, ak to samozrejme situácia dovolí, okrem hlavnej súťaže aj jej sprievodné podujatia? 

Jednoznačne áno! Myslím, že aj v tom je sila a význam nášho projektu, že sme ho poňali ako komplex podujatí na propagáciu a podporu predaja kvalitných vín. Súťažným hodnotením to len začína.

Z vlastných skúseností viem, že dosiahnuté úspechy treba vedieť správne a včas odkomunikovať obchodníkom, vedieť ich odprezentovať spotrebiteľskej verejnosti. Som presvedčená, že konzistentne dobré výsledky z renomovaných súťaží, ktoré vinár pravidelne a systematicky dosahuje, sú jasným argumentom. Podobne ako vlani, aj tento rok budeme publikovať výsledky súťaže v rámci mediálnej kampane, tentoraz však už aj prostredníctvom informačných kanálov VINOFED. Krátko po súťaži, začiatkom decembra, sa v Hoteli Park Inn by Radisson Danube Bratislava uskutoční Danube Wine Day. Je to podujatie, na ktorom slávnostne odovzdáme vinárom trofeje udelené na súťaži DWC 2020 a následne budú mať všetci ocenení možnosť osobne predstaviť svoje vína odbornej i laickej verejnosti počas voľnej degustácie. Som si istá, že predvianočný termín opäť pritiahne pozornosť vinárskych profesionálov aj milovníkov vína a pomôže vinárom pri podpore predaja, ktorý bol negatívne ovplyvnený korona krízou.

Ďakujeme za rozhovor.

text + foto: Ivan Záleský


Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.