Hubert – keď život chutí už 195 rokov

november 20, 2020 10:56 · 6 minút čítania

Šumivé vína, perly vo fľaši, sú stelesnením elegancie a noblesy. Pre slovenskú spoločnosť Hubert J.E., prvé vinárstvo na výrobu sektov mimo územia Francúzska a zároveň jednu z najstarších ochranných známok na Slovensku, je tento rok dôležitým míľnikom. Pripomína si svoje úctyhodné 195. narodeniny. Máloktorá spoločnosť, najmä tá, ktorá pochádza z našich končín, sa môže tešiť dlhoročnej obľube nielen u spotrebiteľov, ale aj u odborníkov s vyberaným vkusom na vinárskych súťažiach. Čo sa skrýva za jej úspechom?

Sekt predurčený na úspech od samého začiatku

Dnešné vinárstvo Hubert J.E. vzniklo v roku 1825 za čias monarchie Rakúsko-Uhorska v Prešporku, dnešnej Bratislave. Založili ho dvaja bratislavskí mešťania Johann Fischer a Michael Schönbauer, ktorí sa rozhodli vyrábať šumivé vína podľa originálnej francúzskej receptúry. Prvý úspech prišiel už v roku 1835, kedy vinárstvo získalo medailu na viedenskej výstave, práve za svoje šumivé víno (Schaumwein). Ďalšie ocenenia si spoločnosť pripísala už onedlho, v roku 1842 na prvej uhorskej priemyselnej výstave v Budapešti a o štyri roky neskôr získala zlatú medailu za čistotu, chuť a kvalitu, vďaka ktorej sa čoraz viac podobalo pravému francúzskemu šampanskému.

Slovenské „šampanské“ v rozkvete vďaka Hubertovcom 

Významná zmena nastala v roku 1875, kedy sa ako jedným zo spolumajiteľov vinárstva stáva Franz Hubert, najmladší člen rodiny Hubertovcov. O dva roky neskôr už rodina odkupuje celú spoločnosť od Johanna Fischera a na etiketách fliaš sa začína objavovať cisárom udelený erb Hubertovcov. Do čela spoločnosti sa dostáva Johann Evangelist Hubert a vinárstvo sa premenovalo na Hubert Champagner-Fabrik. 

Za úspešným vinárstvom sa ukrýva skutočná láska Johanna Evangelistu Huberta a jeho manželky Paulíny, ktorí viedli podnik. Vzájomnou láskou, spoločným zanietením, vedomosťami a najnovšími technologickými vymoženosťami dosiahli to, že sú považovaní za najvýznamnejších majiteľov. Počas ich pôsobenia podnik prekvital a získaval množstvo ocenení na medzinárodných výstavách a súťažiach.  

Pauline Hubert, úspešná podnikateľka 19. storočia

Po manželovi, v roku 1882, sa do čela podniku postavila Paulína, ktorá plne prevzala vedenie podniku a postupne z neho vybudovala legendu, ktorá nemá v našich krajoch obdobu. Povráva sa, že vo vinárskych rodinách hľadajú vždy vdovu, ktorá by vinárstvo riadila – s vierou, že sa im už bude po všetkých nástrahách života dariť. Paulína svojou usilovnosťou a rozhľadom zveľadila podnik v každom smere. Počas jej vedenia sa vinárstvu dostalo nevídanej pocty, o čom svedčí udalosť z roku 1896, kedy výstavu v dnešnej Budapešti navštívil jeho výsosť cisár František Jozef I. (manžel Alžbety Bavorskej, prezývanej Sissi), ktorý ochutnal sekt Gentry Club a ocenil ho slovami: „Toto šampanské je vynikajúce.“ V tých časoch sa šampanským nazývali všetky šumivé vína, avšak v súčasnosti vieme, že šampanským sa označujú iba sekty vyrobené vo francúzskej oblasti Champagne, nikde inde vo svete. To, čo očarilo samotného cisára, bola vynikajúca chuť a kvalita slovenského sektu, ktorý sa už vtedy vyrábal rovnakou metódou kvasenia ako pravé francúzske šampanské – táto metóda sa nazýva méthode traditionnelle, kedy sekty zrejú vo fľašiach minimálne 12 mesiacov.

Paulína bola jednou z prvých dám na Slovensku (vtedajšom Rakúsko-Uhorsku), ktorá stála na čele jednej z najstarších slovenských spoločností, ktorá funguje nepretržite až dodnes. Práve pod jej vedením sa šumivé víno Hubert stalo úspešným a žiadaným aj na cisárskom dvore.

Vplyv ekonomickej krízy a znárodňovania na chod spoločnosti 

Na prelome 19. a 20 storočia vinárstvo Hubert J.E. úspešne rástlo na domácom aj medzinárodnom trhu. Spoločnosť sa mohla pýšiť bohatým portfóliom značiek a exportom do Ameriky, Talianska, Austrálie, Ruska, Anglicka, Škótska a Indie. Príchod hospodárskej krízy začiatkom 20. storočia a následná prvá svetová vojna prispeli k významnému poklesu dopytu po šampanskom a šumivých vínach. Presne 22. decembra 1948 bol podnik zoštátnený a postupne začlenený do národného podniku Západoslovenský liehový priemysel v Leopoldove. V roku 1952 bola spoločnosť presťahovaná z Bratislavy do Serede, aby bola bližšie k vinohradníckym oblastiam.

21. storočie a neutíchajúca expanzia ruka v ruke s kvalitou 

V roku 1995 sa stal Hubert J.E. súkromnou akciovou spoločnosťou a následne sa v roku 2000 pripojil k nemeckej skupine Henkell & Co. KG.

Vďaka domácej akvizícii v roku 2008 prišlo k rozšíreniu portfólia o tiché vína značky Vitis a Karpatské brandy. V súčasnosti je vinárstvo Hubert J.E. nielen najstaršou, ale aj najväčšou vinárskou spoločnosťou na Slovensku a dominantným výrobcom brandy. 

Produkcia spoločnosti Hubert J.E. stúpa z roka na rok, čo si vyžaduje neustálu modernizáciu a automatizáciu výroby. Spoločnosť si neustále zakladá na kvalite svojich produktov, aj vďaka tomu získava množstvo ocenení z domáceho i medzinárodného prostredia. Len počas roka 2020 získala spoločnosť Hubert J.E. svojimi produktmi 25 zlatých, 43 strieborných a 3 bronzové medaile. To všetko vďaka poctivej práci, do ktorej sa okrem kvalitných surovín pridáva srdce. „Dlhá história našej spoločnosti nás inšpiruje k vytrvalosti, zachovaniu hodnôt a tradícii typických pred rodinu Hubertovcov. Napriek tomu nestrácame kontakt s prítomnosťou, práve naopak, kombinujeme tradíciu s modernými technológiami, aby sme zachovali naše líderstvo aj do budúcnosti. Investície do technického vybavenia zabezpečujú vysokú efektivitu a nové formy komunikácie sú prostriedkom k budovaniu vzťahu s našimi zákazníkmi. Na prvom mieste ale vždy zostáva kvalitný sekt, ktorý nám pomáha napĺňať naše poslanie, vychutnávať si život, jednoducho „Hubert – Keď život chutí.“ Na zdravie!“ Hovorí Peter Krúpa, riaditeľ spoločnosti Hubert J.E.

[inzercia]


Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.