Hrajte o lísky na festival Vulkán v Banskej Štiavnici

február 24, 2019 07:00 · 2 minúty čítania

SÚŤAŽ ukončená! 

Mená výhercov nájdete na našej Facebookovej stránke.

- - - - - - - - -


Radi spoznávate nové vínka? Veríme, že áno. Aj preto nás teší, že vám môžeme ponúknuť ďalšiu skvelú príležitosť. V Banskej Štiavnici sa schyľuje k celkom novému festivalu, ktorý vám sprostredkuje zážitok z vín z blízkych sopečných pohorí. Tento vínny festival má príznačný názov Vulkán a milovníci vína sa naň môžu tešiť už 8.-9.3.2019. 

Traja z vás budú mať šancu získať vstupenku v našej súťaži. Stačí správne odpovedať na našu otázku. Správnu odpoveď nájdete na webovej stránke festivalu Vulkán.

Vína z ktorých sopečných pohorí sa predstavia na festivale Vulkán v Banskej Štiavnici 8.-9.3.2019? 


Svoje odpovede nám posielajte do stredy 6.3.2019 do 23:59 hod.

Výherov vylosujeme a zverejníme vo štvrtok 7.3.2019.

Veľa šťastia vám želá kolektív KamZaVinom.sk!


- - - - - -


Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Každý súťažiaci poskytne prevádzkovateľovi portálu KamZaVinom.sk pre potreby tejto súťaže svoje osobné údaje (meno a e-mailovú adresu) v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Po ukončení súťaže sú tieto osobné údaje zmazané a neslúžia na ďalšie marketingové účely. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.


Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.