11. Festival FRANKOVKY MODREJ a BRATISLAVSKÉHO VÍNA

Miesto: Primaciálne námestie, Bratislava

Termín: 26.- 28.6.2015