Pozvánka na tradičné podujatie na Vínnej ceste Záhorie - DEŇ OTVORENÝCH BÚD.

Termín: 26. októbra 2019 (sobota) od 10:00 hod.

Miesto: extravilán mesta Skalica

Vstupné: 25 €

Bližšie informácie na tel. 034/664 83 36.