Miesto: Winter Wine Club, Bratislavská 49/B, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica

Cena: 10,- €/os.


Termíny a degustované vinárstva - viď leták.