Header Ads

Odhalenie pri víne (9.11.2019)

EVIRS (Európsky vinársky rytiersky stav) a Konzulát OEVE (ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE) v spolupáci s vinárom EVIRS Petrom Rajnicom vás srdečne pozýva na „Odhalenie pri víne“:


Čaká vás degustácia vín, divinový gulš a ľudová hudba.

Rezervácia nutná, počet miest je limitovaný.
Termín rezervácie je do 7.11.2019 na peter.rajnic@raimex.sk

Používa službu Blogger.