Header Ads

Deň otvorených búd na Vínnej ceste Záhorie (26.10.2019)

Pozvánka na tradičné podujatie na Vínnej ceste Záhorie - DEŇ OTVORENÝCH BÚD.


Termín: 26. októbra 2019 (sobota) od 10:00 hod.
Miesto: extravilán mesta Skalica
Vstupné: 25 €

Bližšie informácie na tel. 034/664 83 36.

Používa službu Blogger.