Header Ads

ŠKOLA VÍNA: Ako degustovať víno (2.5.2017)

Pozvánka na populárnu lekciu Školy vína, ktorá Vás uvedie príjemným a praktickým spôsobom do sveta vína. Nepredpokladáme, že máte rozsiahle vedomosti o víne, len že sa o víno zaujímate. 

Lekcia pre začiatočníkov: Ako degustovať víno

Termín: 2. mája 2017, 18:00 – 21:00 hod.
Miesto: Škola vína, Na kalvárii 7/A, Bratislava
Lektor: Beáta Vlnková

Témy lekcie:
  • Ako posudzovať senzorické vlastnosti vína.
  • Nácvik senzorických schopností  tvorivou formou.
  • Praktická degustácia 10 vzoriek vína.
  • Najdôležitejšie odborné výrazy používané pri popise senzorických vlastností vína.
Cena: 39,- €/osoba
Cena zahŕňa odborný program (3 hodiny), učebné materiály, 10 vzoriek vína a záhryz.Rezervácie:

tel.: + 421 903 44 64 22
e-mail: beatavlnkova@gmail.com

Používa službu Blogger.