Header Ads

Letný vínny festival v Senci (29.7. - 6.8.2016)

Občianske združenie MŠK Senec, v spolupráci s mestom Senec a SCR Senec, Vás pozýva na II. ročník Letného vínneho festivalu v Senci, ktorý sa sa uskutoční 29. 7. - 6. 8. 2016 na južnej strane Slnečných jazier.PROGRAM:
29. 7. 2016 - Slávnostné zahájenie - pozvaní hostia, primátor, poslanci, vinári, sponzori atď.
30. 7. 2016 - otvorené od 14:00 - 24:00 hod.
31. 7. 2016 - otvorené od 14:00 - 24:00 hod.
1. 8. - 5. 8. 2016 - otvorené od 16:00 - 23:30 hod.
6. 8. 2016 - otvorené od 14:00 - 24:00 hod.
Ako sprievodný program bude tiež prezentácia ľudovo - umeleckých remesiel.
Používa službu Blogger.